Fjord1 med tilbakekjøpsprogram

Styret i Fjord1 har vedtatt å igangsette et tilbakekjøpsprogram, fremgår det av en børsmelding. 14. mai vedtok den ordinære generalforsamlingen i Fjord1 å gi fullmakt til styret i selskapet til å erverve egne aksjer. I henhold til fullmakten kan Fjord1 kjøpe inntil 4.000.000 egne aksjer, med samlet pålydende på inntil 10.000.000 kroner.Aksjer ervervet under tilbakekjøpsprogrammet vil bli solgt til ansatte under det etablerte aksjeprogrammet. Fjord1 har engasjert Nordea Markets til å gjennomføre tilbakekjøpsprogrammet på sine vegne.