Flagging i Borr Drilling - fond laster opp

Investeringsfond under Allan & Gill Gray Foundation-paraplyen laster opp i Borr og bryter flaggegrensen.

Børs

Investeringsfond forvaltet av Orbis Investment Management Limited (OIML) og Allan Gray Australia Pty Limited (AGA) har tilsammen kjøpt 1.198.514 aksjer i riggselskapet Borr Drilling, ifølge en børsmelding fra selskapet.OIML er heleid av Orbis Holding Limited, som igjen er har Orbis Allan Gray som majoritetseier. AGA er majoritetseid av Allan Gray (Holdings) Pty Limited, som igjen kontrolleres av Orbis Allan Gray Limited. Orbis Allan Gray Limited er heleid av Allan & Gill Gray Foundation.Etter transaksjonen holder OIML-fond 21.689.283 aksjer i jackup-spesialisten. Dette tilsvarer 4,07 prosent av de utestående aksjene i selskapet.AGA eier 24.494 aksjer i Borr, noe som utgjør 0,005 prosent av de utestående aksjene.OIML sitter på 33.800.000 konvertible obligasjoner i Trøims riggbaby. De konvertible obligasjonene gjør OIML berettiget til å tilskrevet nye aksjer i Borr til kurs 6,6963 kroner frem til 9. mai 2023.Gitt at alle de konvertible obligasjonene konverteres innen fristen, vil OIML og AGA samlet sitte på 5,02 prosent av de utestående aksjene i Borr. Eks spleis fra onsdagI en annen melding skriver Borr at aksjen vil handle eksklusiv spleis fra onsdag 26. juni. Spleisen gjør at fem gamle aksjer vil utgjøre én ny.Antall utestående aksjer i selskapet vil etter spleisen utgjøre 106.528.065. Borr Drilling-aksjen falt 2,26 prosent til 14,27 kroner under handelen tirsdag. Aksjen har falt hele 33,32 prosent så langt i år.

borr drilling
Nyheter
Børs