Flyarving gikk på kjempesmell i Protector

Har fortsatt til salt i grøten

Børs

Etter et sterkt 2017 gikk flyarving Erik G. Braathen på en kjempesmell i fjor. Gjennom selskapet Ojada As tapte han i fjor hele 157 millioner kroner.Braathen sitter på en blanding av børsnoterte og industrielle investeringer. Blant annet sitter han tungt lastet i forsikringsselskapet Protector Forsikring. I løpet av 2018 ble aksjekursen i Protector nærmest halvert og bidro derfor sterkt til det negative resultatet. Verdien av Protector-aksjene ble redusert med rundt 150 millioner kroner i fjor.Til tross for  det store tapet, har Braathen fortsatt til salt i grøten. Ved utgangen av fjoråret var den bokførte egenkapitalen i Ojada på hele 412 millioner kroner. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste hadde Braathen i 2018 en formue på 1,2 milliarder kroner. Satser på tigerguttGjennom et av sine andre selskap, Sayonara, tjente Braathen i fjor 10,6 millioner kroner. I dette selskapet har Braathen for det meste fondsinvesteringer. Blant annet har han satset stort på den norske hedgefond-kongen Ole Andreas Halvorsen, også kjent som tigergutt, sitt fond Viking Global. Halvorsen-fondet har vist seg å være en særdeles god investering for Braathen. Ifølge det ferske regnskapet til Sayonara har fondsandelene en anskaffelseskost på 46,4 millioner kroner, mens markedsverdien ved utgangen av fjoråret var på 168 millioner kroner. I løpet av 2018 steg verdien av disse fondsandelene fra 158,3 til 168 millioner kroner. 

protector forsikring
Nyheter
Børs