Fredriksen på ferde igjen

Ny TRS-avtale fredag.

John Fredriksens investeringsselskap, Hemen Holdin, har fredag inngått en TRS-avtale (total return swap) for underliggende 75.000 aksjer i Golden Ocean, fremgår det av en meldingAvtalen har en TRS-kurs på 41,4545, og utløper 6. september 2019. Hemens beholdning etter dette er uendret på 49.376.353 aksjer i Golden Ocean, tilsvarende 34,2 prosent av utestående aksjer.I tillegg sitter Hemen på TRS-avtaler med eksponering mot i alt 4,91 millioner aksjer i Golden Ocean. Disse løper ut 6. september, med en gjennomsnittlig TRS-kurs på 40,551 kroner.


Les også