Fusjon er fullført

BRAbank + Monobank = sant.

Børs

Den tidligere meldte fusjonen mellom Monobank og BRAbank er nå fullført, ifølge en børsmelding. Den sammenslåtte banken vil hete BRAbank og ha hovedkvarter i Bergen. Selskapets nye aksjekapital er 447.393.023 fordelt på 447.393.023 aksjer hver med en pålydende nominell verdi på én krone, opplyses det.Den private plasseringen av om lag 37,2 millioner kroner som tilbys til de største aksjonærene i BRAbank på 1,90 kroner per aksje før kunngjøringen av fusjonen vil bli gjennomført så snart som mulig.Det henvises til børsmelding om fullført fusjon mellom Monobank ASA og BRAbank ASA.- Vi er svært glade for å annonsere en vellykket fusjon. Med styrket kapitalbase tar BRAbank et viktig skritt videre for å nå ambisjonene om NOK 10 milliarder i utlån innen 2024 og 20 % egenkapitalavkastning på lang sikt. Vi ser nå frem mot å begynne integrasjonsprosessen» sier Bent Gjendem, CEO for den nye BRAbank. «Fusjonen forbedrer også vår distribusjonsplattform gjennom styrket virksomhet i Sverige og på kredittkort. BRAbank vil være en operasjonelt effektiv organisasjon med et tydelig fokus på teknisk innovasjon og kundetilfredshet, sier CEO i nye BRAbank Bent Gjendem i en melding.Les mer her

fusjon
monobank
brabank
Nyheter
Børs