Olje- og energidepartementet har onsdag godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfeltet Solveig i Nordsjøen, ifølge en melding fra Lundin Norway.Solveig ligger om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-plattformen, og ble påvist i 2013. Feltet bygges ut med havbunnsinstallasjoner som knyttes til Edvard Grieg hvor brønnstrømmen skal prosesseres, heter det i meldingen. - At Solveig ligger så nær Edvard Grieg øker lønnsomheten i prosjektet, uttalte adm. direktør i Lundin Norway Kristin Færøvik ved markeringen.- Og det er spesielt morsomt å kunne gjennomføre en utbygging der en så stor andel av arbeidet skal utføres i Norge. Vi legger til grunn at rundt 60 prosent av investeringskostnadene vil tilfalle Norge. Og særlig mer norsk enn det er det ikke mulig å gjennomføre en feltutbygging, ifølge Færøvik.Beregningene viser at Solveig-utbyggingen vil generere mellom 4.000 og 5.000 årsverk i Norge. TechnipFMC og Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen.TechnipFMC skal ifølge meldingen levere alle elementer som skal installeres på havbunnen. Både SPS (subsea produksjonssystemer) og SURF (subsea umbilicals, risers & flowlines). Nødvendige modifikasjoner på Edvard Grieg-plattformen gjøres av Rosenberg WorleyParsons i Stavanger.Lundin Norway er operatør for Solveig (PL359) med en eierandel på 65 prosent. Lisenspartnere er OMV med 20 prosent og Wintershall med 15 prosent.