Goodtech-datter melder oppbud

Årsaken er Odderøyaprosjektet.

Goodtech Environment AB (GEAB), Åland melder oppbud som følge av Odderøyaprosjektet, opplyses det i en børsmelding.Selskapet meldte tilbake i juni i fjor at Kristiansand kommune hadde hevet kontrakten «E61 Maskin og Prosess» , som ble inngått 24. september 2015 for Odderøya renseanlegg.Ifølge meldingen har GEAB søkt å inngå forlik med Kristiansand kommune vedrørende kontrakten uten å komme til enighet.«Ettersom Kristiansand kommune tilbakeholder oppgjør, har GEAB et ubetalt korresponderende momskrav på cirka 11,0 millioner kroner. Selskapet har ikke likviditet til å dekke kravet. Styret i GEAB har derfor besluttet å melde oppbud», skriver selskapet.Ifølge meldingen vil det nå gjøres et forsøk på å samarbeide med bostyrer for å finne en best mulig løsning for videreføring av virksomheten i nytt selskap. Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftsfasiliteter og prosjektgarantier for GEAB.Les hele meldingen her.