Handelsbanken-økonom spår boligprisene

Fokus rettes ifølge Marius Gonsholt Hov denne uken mot onsdag.

Denne uken blir det først og fremst oppmerksomhet rundt boligpristallene for mai, som offentliggjøres onsdag.«I sesongjusterte termer har det vært små endringer i boligprisene siden juli i fjor. Sesongrenset har boligprisene i både Norge og Oslo vist en gjennomsnittlig månedsvekst på beskjedne 0,1 prosent siden juli i fjor. Og vi tror at det er utsikter til fortsatt stabile til moderat stigende boligpriser i tiden fremover», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.Han vil for det første ikke overdrive den nåværende oppgangen på tilbudssiden, uttrykt ved strømmen av boliger som legges ut for salg.«Dette ettersom deler av denne drives av noen av de samme forholdene som nå også driver etterspørselen. Det er god vekst i norsk økonomi, og da særlig på Østlandet (ifølge Norges Banks regionale nettverk), som understøtter etterspørselen etter boligeiendom», skriver Gonsholt Hov.Som vist i figurene under, tyder enkle tilbuds- og balanseindikatorer på ifølge økonomen i Handelsbanken-økonomen fortsatt nøytrale boligprissignaler (sesongjustert) for både Norge totalt og Oslo.