Hunter Group vil ha ny «lisens til å hente penger»

Frir til aksjonærene.

23. mai kom Fearnley Securities i mål med emisjonen til Hunter Group som var gjenstand for stor interesse fra både eksisterende og nye aksjonærer.Gjennom utstedelse av drøyt 190 millioner aksjer fikk Arne Fredlys tankrederi inn 695 millioner kroner som skal benyttes til finansieringen av de åtte VLCC-ene - Very Large Crude Carrier - selskapet har under bygging i Sør-Korea.For å kunne gjennomføre emisjonen, benyttet styret seg av en eksisterende fullmakt til kapitalforhøyelse.Nå ønsker styret seg en ny fullmakt. I den forbindelse er det innkallt til en ekstraordinær generalforsamling 28. juni.«Styret foreslår at generalforsamlingen utsteder en ny fullmakt for å kunne sikre ytterligere finansiering av selskapet ved utstedelse av nye aksjer på kort varsel, uten at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling med tre ukers varsel. (...) Fullmakten er begrenset til å kunne benyttes i forbindelse med innhenting av egenkapital for å oppfylle konsernets løpende forpliktelser, avdrag under skipsbyggekontraktene, finansiering av øvrige mulige investeringer, og for generelle selskapsformål», heter det i innkallingen. Rent konkret lyder forslaget at aksjekapitalen i en eller flere omganger i alt skal kunne forhøyes med inntil 356,25 millioner kroner. Fullmakten bortfaller 30. juni 2020.Rederiet har forøvrig rapportert at det er i fremskredne samtaler om å selge to av de nevnte VLCC-ene for en samlet pris på 196 millioner dollar, eller vel 1,7 milliarder kroner. Ved et salg vil nybyggprogrammet som dermed består av seks VLCC-er være fullfinansiert etter den seneste emisjonen. I forbindelse med emisjonen ble det opplyst at selskapet har sikret seg en femårig lånefasilitet fra fire banker på totalt 420 millioner dollar.Se hvilke aksjer som favoriseres av verdens beste shippinganalytikere.