Ingen fredspipe i sikte for Trumps økonomiske krigføring

- Det er en stor bøyg, sier sjefstrateg.

Manuel Balce Ceneta

Hei igjen! Det finnes vitterlig ingen grenser for hvor mange vepsebol Donald Trump er villig til å pirke i.Verden har forandret seg på mange måter siden han inntok det Hvite Hus i 2017 – både politisk, geopolitisk og økonomisk. Den økonomiske og teknologiske krigføringen mot Kina er likevel det som kan gi størst globale ringvirkninger ikke bare i år men godt inn i fremtiden. For finansmarkedene utgjør konflikten en stor bøyg på kort sikt, da den risikerer å svekke det som er aksjemarkedets grunnmur – økonomisk vekst og selskapsinntjening.Dagens skribleri omhandler derfor forholdet mellom USA og Kina, og om handelskrigen vil forverres eller løses.Ukesoppsummering

 • Børsutvikling (%): Oslo Børs +1,7 | Europa +1,2 | USA +2 | Emerging Markets +0,6
 • Den amerikanske sentralbanken signaliserte at handelskrigen kan utløse rentekutt
 • Den europeiske sentralbanken varslet at styringsrenten vil være rekordlav til 2020
 • Amerikanske konkurransemyndigheter vil etterforske Apple, Amazon, Facebook og Google
 • USA sier tariffer på import fra Mexico vil innføres mandag, men forhandlinger pågår (etter at artikkelen ble skrevet, har USA og Mexico blitt enige, og Trump droppet tollen)
 • Oljeprisen falt til 60 dollar på vekstfrykt, samt stigende oljeproduksjon og oljelagre i USA
 • En global vekstindikator for industrien og servicesektoren falt til laveste nivå siden 2016
 • Arbeidsledighetsraten i eurosonen falt til 7,6 prosent – laveste nivå siden høsten 2008
 • Antall kinesiske internett-søk på «hvordan finne ny jobb» har nådd et rekordnivå, noe som signaliserer at arbeidsmarkedet i Kina svekkes i takt med handelskrigens eskalering.
Konfliktomfanget er stigendeEtter sammenbruddet i forhandlingene i mai, har omfanget av tiltak mellom USA og Kina eskalert på flere områder. Her følger en oppsummering:Kina oppretter en oversikt over «mistenkelige» utenlandske virksomheter
 • Som tilsvar på USA sine sanksjoner mot Huawei, har kineserne opprettet en liste over selskaper, organisasjoner og personer de mener utgjør en trussel mot kinesiske virksomheter eller kinesisk økonomi. Kinesiske myndigheter varslet at de har igangsatt etterforskning mot det amerikanske transportselskapet FedEx.
Kina truer med å begrense eksporten av sjeldne jordmetaller («rare earths»)
 • Myndighetene er i gang med å vurdere et forslag om å innføre strengere kontroll av landets produksjon av metaller som benyttes blant annet i amerikansk produksjon av mobiltelefoner, elektriske biler og militære raketter. Kina står for om 70-80 prosent av global produksjon av slike metaller.
Kina utsteder advarsel om reiser til USA
 • Det ble forrige uke utstedt en advarsel til befolkningen i Kina om å vurdere risikoen ved reiser til USA. Å begrense kinesisk turisme til USA vil være negativt for servicesektoren i USA, som utgjør rundt 80 prosent av økonomien. Om lag tre millioner kinesere besøkte USA i 2018, men dette var likevel den første tilbakegangen på femten år.
Kina advarer studenter mot å reise til USA
 • Kina har om lag 360.000 studenter ved amerikanske høyskoler og universiteter, noe som åpenbart gir en positiv impuls til økonomien. USA har på sin side strammet inn tilgangen til visum for kinesiske studenter, samt forbereder lovgivning for å håndtere det amerikanerne mener er risiko knyttet til spionasje fra kinesiske studenter og arbeidstagere i landet.
Kina har publisert en akademisk artikkel som legger skylden på USA for eskaleringen av handelskrigen
 • Den peker på at det var USA som trakk seg fra lovnader gitt tidligere i forhandlingsprosessen, og er tydelig på at det vil være meningsløst for amerikanerne å bruke «ekstremt press» mot Kina for å fremtvinge innrømmelser i handelsspørsmål.  USA ga svar på tiltale gjennom en pressekonferanse hvor de uttrykte skuffelse over de kinesiske beskyldningene.
Trump truer med tariffer på nye 300 milliarder dollar i kinesiske importvarer
 • Den amerikanske presidenten gjentok forrige uke at «jeg kan godt øke med minst 300 milliarder dollar, og vil gjøre dette når tidspunktet er riktig». Han signaliserte samtidig at beslutningen om en eventuell tariff-økning vil komme etter G20-toppmøtet i slutten av måneden. Som kronen på verket skrev Trump på Twitter; «The word TARIFF is a beautiful word indeed»!
Økt nasjonalisme i Kina
 • Kinesiske medier har siden forhandlingene brøt sammen skrevet stadig mer negativt om USA og oppfordret befolkningen om å støtte den kinesiske «kampen». Flere aviser har også trukket paralleller til Korea-krigen og samtalene som varte i to år etterpå, med fokus på at USA trakk seg fra forhandlinger fordi de mente kravene fra Kina og Korea var urimelige.
Rekordstor flybestilling i fare
 • Handelskrigen risikerer å ødelegge for en rekordstor kinesisk flybestilling til amerikanske Boeing. Det er ikke usannsynlig at ordren vil avhenge av om USA og Kina finner en løsning på handelskrigen.
Sannsynligheten for løsning er 50/50Vi ser så langt ingen tegn til at verken USA eller Kina er i ferd med å mykne i sin tilnærming til konflikten. Trump signaliserer at han forventer at kineserne vil knekke først fordi de sårt ønsker en avtale og fordi virksomheter rømmer landet. Kineserne på sin side fortsetter å vise motstandsdyktighet og forbereder befolkningen på en langvarig og utfordrende konflikt.Møtet mellom Trump og Xi Jinping ved G20-møtet kan bli avgjørende for om vi får en ytterligere eskalering som fører til maksimal handelskrig mellom partene, noe vi ser 50 prosent sannsynlighet for.Vi tror ikke Kina vil gå på akkord med sine «røde linjer», eller det de har kalt kjerneprinsipper. Ergo må Trump ta et standpunkt til hvorvidt han kan akseptere disse prinsippene eller ei. Til slutt tror vi partene vil nå en løsning i løpet av andre halvår, i hovedsak fordi usikkerheten i finansmarkedene og i den økonomiske utviklingen vil kunne tynge Trumps muligheter til gjenvalg i 2020.Det er allerede tydelige tegn til at konflikten er i ferd med å påvirke både amerikansk og kinesisk økonomi negativt.