K Line Offshore sikrer Shetland-kontrakt

Arendals-rederiet har sikret en lengre kontrakt til nok et plattform forsyningsskip (PSV). Dermed har rederiet kun én PSV igjen i spotmarkedet.

CNOOC Petroleum Europe har hyret inn K-Line Offshores 2011-bygde PSV «KL Brisfjord» til boringen av én brønn med varighet på 140-160 dager, ifølge Clarksons Platou.Oppstart er beregnet til 7. juli. Raten er ikke kjent. Boringen av brønnen på feltet lokalisert vest for Shetland skal utføres av Island Drillings halvt nedsenkbare borerigg «Island Innovator» . Kontrakten ble tildelt i mars. Blandet markedK-Line Offshore som er basert i Arendal har - etter salget av PSV-en «KL Arendalfjord» til Gard Supply - en flåte bestående av fire PSV-er, samt to av Norges kraftigste og mest etterspurte ankerhåndterere (AHTS); «KL Sandefjord» og «KL Saltfjord», som begge jobber i Nordsjøens spotmarked.Fra før er to av PSV-ene på lengre kontrakter. «KL Barentsfjord» ble nylig ble sluttet til et oppdrag av Repsol Sinopec Resources med en varighet på inntil ett år, mens «KL Brevikfjord» jobber i Canada.Med den siste kontrakten er det kun én PSV som opererer i spotmarkedet.K Line Offshore ble etablert i 2007 og er et heleid datterselskap av japanske Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K Line) som er notert på børsen i Tokyo.Da Finansavisen møtte adm.dir. Petter Nordby i forbindelse med Nor-Shipping i forrige uke, hadde han følgende kommentar: – Markedet er litt blandet; plattformforsyningskipene gjør det mye bedre med rater som er fire ganger så høye som i januar - men da var det til gjengjeld veldig lavt - mens det er vanskeligere for ankerhåndteringsbåtene. Det er fortsatt for mange skip som kjemper om oppdrag og nye rigger har ikke det samme behovet for assistanse som de eldre borefartøyene. Men vi har et konkurransefortrinn fordi våre ankerhåndterere er større og kraftigere enn andre fartøyer i denne klassen, sier han.