- Kan få stor effekt på markedet

Det brasilianske offshoremarkedet er nær støvsugd for ankerhåndterere og kan bli en livredder for norske redere, ifølge lokale skipsmeglere.

I Nordsjøen er det markedet for plattform forsyningsskip (PSV) som er det store lyspunktet, mens det, med unntak av korte perioder, fortsatt er blytungt for ankerhåndteringsflåten (AHTS).I Brasil er det motsatt. Der ligger en stor del av PSV-flåten i opplag, mens det nærmest er utsolgt for AHTS-er. I tillegg er det periodekontrakter som gjelder. Spotkontrakter er nær ikke-eksisterende.Det kan skape muligheter for norske redere som er sulteforede på ankerhåndteringsjobber, ifølge Alexandre Vilela, som leder det norske skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers’ Brasil-kontor.Sammen med kollega Ramiro Weber har han i tatt turen til Norge for å møte kolleger og kunder.- For første gang på mange år kan vi komme i en situasjon der norske AHTS-er seiler sørover igjen. Det kan få stor effekt på markedet i Nordsjøen, sier Vilela til Hegnar.no.Stort behovUnder oljeboomen opererte en rekke norskeide offshoreskip i Brasil. Da nedturen inntraff dro de fleste tilbake igjen til Nordsjøen. I 2013 var det 255 skip med internasjonalt flagg i landet. Nå er det rundt 40.Westshores Brasil-meglere ramser opp en rekke grunner til hvorfor dette antallet kan komme til å øke kraftig i årene som kommer.Statseide Petrobras er ifølge Vilela gjenfødt som et helt nytt selskap etter «operasjon bilvask», etterforskningen av en omfattende korrupsjonssak, og satser nå milliarder av dollar på utvikling av landets enorme oljereserver. Det samme gjør Shell, ExxonMobil, Total og ikke minst norske Equinor.De brasilianske skipsmeglerne forteller at Petrobras, som står for rundt 70 prosent av offshoreslutningene, har en plan om å levere 2-3 flytende produksjonsskip (FPSO) hvert år.Med 3 nye FPSO-er årlig er landets daglige oljeproduksjon anslått å øke til rundt 6 millioner fat i løpet av 10 år, fra 2,5 millioner fat i dag. Norge produserer til sammenligning drøyt 2 millioner fat.Bruk av FPSO-er betyr stort behov for ankerhåndteringsskip i forskjellige faser. I tillegg er det også ventet at antallet rigger vil øke fra rundt 20 i dag til 30 ved utgangen av 2020.Strømningsforholdene gjør at det benyttes oppankrede rigger, noe som igjen fører til økt behov for AHTS-er. Som følge av sterk strøm kreves det også AHTS-er når oljen skal overføres til tankskip.I tillegg er den brasilianske flåten i ferd med å eldes, et faktum som også øker behovet for ny tonnasje.KjempeanbudVilela forteller at de siden før jul har ventet et stort anbud fra Petrobras.Og når det brasilianske oljeselskapet først skal ha båter, dreier det seg ikke om bare en eller to, men snarere 10-15. I tillegg har kontraktene gjerne en varighet på fire år eller mer.Av den grunn teller de ikke antallet slutninger, men antall fartøydager.Hittil i år har antallet fartøydager nådd 70 prosent av totalen for hele 2018, og med økt aktivitet ventes det også at ratene, som nå ligger rundt 35.000 dollar dagen, vil stige.I Norge var det nylig en stram periode for AHTS-ene med spotrater nord for 500.000 kroner pr. dag. Aktiviteten har imidlertid avtatt. De siste slutningene er gjort til vel 200.000 kroner dagen.Solstad leder anSpesielt tre norske rederier er godt posisjonert for mer arbeid i Brasil, ifølge Westshore.Solstad Offshore, Siem Offshore og DOF har alle har vært tilstede i landet i lang tid.- Solstad har en veldig god operasjon i Brasil og er markedsledende blant norske rederier, skryter Vilela.Utsikter til et betydelig oppsving i Brasil, er gode nyheter for norske redere med ankerhåndteringsskip i flåten. I tillegg til at spotmarkedet er svakt, ligger hele 35 båter i opplag.- Brasil kan bli en livredder for ankerhåndteringsmarkedet i Nordsjøen, fastslår Vilela.