Kenneth Sivertsen jekker opp kursmålet på Yara

- Selskapets portefølje er godt egnet for fremtiden, mener analytikeren. 

- Yara holder kapitalmarkedsdag onsdag 26. juni. Vi forventer at den skal støtte vært positive syn og legge verdi til estimatene. Selskapet sikter mot å bedre avkastningen for aksjonærene, drevet av forbedringer og utvidelse. Det skriver analytiker i Pareto Securities, Kenneth Sivertsen, i en analyse mandag.Analytikeren gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, og hever kursmålet fra 430 til 500 kroner. - Yara vil adressere sine strategiske prioriteringer på kapitalmarkedsdagen; i) skape ytterligere verdi ii) økt verdiskapning og iii) optimalisere markedsposisjonen. Den fjerde (capital allocation) bør ifølge vårt syn gjenspeile de tre andre. Alle disse støtter selskapets strategiske ambisjon om å bli «Crop Nutrition Company for the Future», skriver Sivertsen .Analytikeren gjør mindre endringer i forhold til forutsetningene, og estimatene er tilnærmet uendret. - Urea-markedet er fast og nitratprisene er løftet, og gassprisene er gunstige. Risikoen for 2019 ses å være på oppsiden, et potensial som kan som krystallisere seg når vi beveger oss inn i 3. kvartal. For 2. kvartal venter vi EBITDA på 520 millioner dollar, opp 62 prosent y/y, og uforandret fra våre tidligere estimat. På Oslo Børs omsettes Yara-aksjen mandag for 408,10 kroner, ned 0,2 prosent.Aksjen har hittil i 2019 steget 24,5 prosent, mens den har lagt på seg 9,4 prosent den siste måneden.  - Yara er etter vår mening dedikert til å forbedre forretningsmodellen, og bærekraft er viktig. Vi tror at selskapets portefølje er godt egnet for fremtiden - med en stor del av differensierte produkter og et globalt fotavtrykk. Dette er ikke ikke reflektert i aksjeprisen, mener han.