Kistefos forlenger avtaler

Kistefos AS har fredag forlenget (rullert) tre terminavtaler.Terminavtalen i Magnora er på til sammen 11.027.013 aksjer, tilsvarende 20,96 prosent av de utstedte aksjene i selskapet. I Panoro Energy er avtalen på til sammen 6.237.944 aksjer, tilsvarende 9,99 prosent. I Magnora er det snakk om 11.027.013 aksjer, tilsvarende 20,96 prosent. Eierandelen i selskapene er uendret. Terminavtalene forfaller 13.12.19.