Kjendisinvestor flådd av elektriker

Bjellesauene strides om veien videre for kriserammet supplyrederi.

Eivind Yggeseth
Børs

Tidligere denne uken ble det kjent at skipselektriker  Eigel Ingvar Thom har økt eksponeringen i Solstad Offshore med 400.000 aksjer. Thom har cashet inn en pen gevinst i avfallshåndterings- og vannrensingselskapet Scanship Holding og brukt provenyet til å øke eksponeringen i det gjeldstyngede supplyrederiet. Åsgårdstrand-mannen er nå 16. største aksjonær med sine 1.411.111 aksjer i Solstad Offshore, tilsvarende en eierandel på 0,48 prosent.På andre siden av bordet sitter tidligere megler og kjendisinvestor Ketil Skorstad. Gjennom aksjeselskapet Tigerstaden AS har han siden mars sittet short i Solstad Offshore.Den tidligere megleren har jevnlig akkumulert flere aksjer til sin posisjon. Per 25. juni satt Skorstad nettosolgt 7.250.000 aksjer i det kriserammede supplyrederiet, og han har økt posisjonen med 1.359.172 aksjer bare den siste uken.Ved stengning på Oslo Børs onsdag hadde Skorstad tapt nærmere fire millioner kroner på de 5.890.828 aksjene han hadde shortet før det ble kjent at Thom øker sin longeksponering.Skorstad økte shorteksponeringen med 609.172 aksjer mandag 24. juni, og på disse aksjene hadde han tapt mellom 250 og 300 tusen (avhengig av gjennomsnittlig salgskurs) ved børsslutt onsdag.Skorstad fortsatte akkumuleringen ytterligere tirsdag, men tapene på disse aksjene var ubetydelige ved stengning på Oslo Børs onsdag.På tre dager, etter at elektriker-bjellesau Thom sin økte eksponeringen ble kjent, har Skorstad blitt flådd med omkring 4,25 millioner kroner. Slår tilbakeTorsdag faller Solstad Offshore-aksjen tilbake 11,41 prosent til 1,63 kroner. Det betyr at Skorstad har fått tilbake drøye 1,5 millioner kroner at det tapte denne uken.Den tidligere meglerens posisjon i Solstad betyr at han sitter på andre siden av bordet enn både Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen Holding. Aker og Hemen eier henholdsvis 20,1 og 13,9 prosent av de utestående aksjene i supplyrederiet. Solstad Offshore hadde ved utgangen av mars en negativ egenkapital på 1,33 milliarder kroner. Gjelden beløp seg til svimlende 33,13 milliarder kroner der nærmere 28 milliarder kommer til forfall innen ett år.

solstad offshore
ketil skorstad
eigel ingvar thom
aker
kjell inge røkke
john fredriksen
Nyheter
Børs