Kraftig kjøpssignal i gull?

Gullprisen har steget til det høyest på seks år og kan signalisere at gullprisen kan fortsette oppover de neste 12 månedene.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker