Kraftig resultatfall for Sundt

Overskuddet falt fra 240 til 4 millioner kroner

Eivind Yggeseth
Børs

Sundt, som utgjør holdingselskapene Helene Sundt As, CGS Holding As og Sundt As, fikk et kraftig resultatfall i 2018. Overskuddet ble på fire millioner kroner, sammenlignet med 240 millioner kroner i 2017.I en melding skriver selskapet at årsaken til nedgangen skyldes hovedsakelig resultatnedgang i aksjeporteføljen, samt svekkelsen av den svenske kronen.- Fjoråret bød ikke på de store overraskelsene, men resultatene svinger og etter første kvartal 2019 hadde vi hatt et resultat før skatt på NOK 230 millioner, sier administrerende direktør Leiv Askvig i Sundt As, som fra årsskiftet erstattes av Jakob Iqbal som ny administrerende direktør.Investeringsselskapet Sundt As eies av Christian og Helene Sundt. Ifølge Kapitals liste over norges 400 rikeste hadde de hver en formue på 7,40 milliarder kroner i 2018.

sundt
leiv askvig
helene sundt
Nyheter
Børs