Långiverne har fått nok av rotet - tar kontroll over Lebara

Mobilselskapet Lebara makter verken å levere regnskap eller betale renter. Nå vil obligasjonseierne konvertere gjeld til aksjer.

Mens gründerne ble milliardærer etter salget av det norske mobilselskapet Lebara til sveitsiske Palmarium høsten 2017, har oppkjøpet vært et mareritt for investorene som bidro til finansieringen.Kunder av Pareto Securities stilte velvillig opp da meglerhuset hentet inn 350 millioner euro, eller om lag 3,4 milliarder kroner, gjennom utstedelsen av et femårig obligasjonslån.I nær to år har stikkordene vært utsettelser, mangel på informasjon og brutte løfter.Nok er nokPalmariums Nederland-baserte datterselskap Vieo B.V., den formelle utstederen av milliardlånet, har fortsatt ikke levert årsregnskapet for 2018, og ei heller overholdt en renteutbetaling på 6.037.500 euro, tilsvarende 59,2 millioner kroner, som forfalt 7. juni.Obligasjonseierne har nå mistet tålmodigheten.Ifølge et brev fra Nordic Trustee tirsdag har en gruppe bestående av rundt halvparten av obligasjonseierne fått gjennomslag for et forslag om erklære lånet for misligholdt, samt å konvertere gjeld til aksjer i Vieo.Nordic Trustee er ifølge brevet instruert til å engasjere Duff & Phelps til å utføre en verdivurdering av konsernet, samt PJT Partners til å sondere markedet.Butikk i butikkenI tillegg til utsettelser og brutte løfter er det et annet bekymringselement som trekkes frem.Palmarium Advisors ble hyret inn som rådgiver i forbindelse med salget av Lebara Spain for 55 millioner euro i november i fjor.Rådgivningshonoraret ble ikke oppgitt i regnskapet for fjerde kvartal. Obligasjonseierne fattet mistanke om at dette kunne utgjøre et brudd på lånebestemmelsene, og ba derfor om å få vite hvor mye som ble utbetalt.Beløpet er ikke offentliggjort, men obligasjonseierkomiteen skal ha blitt svært overrasket over størrelsen, som etter deres syn så ut til å være nok et brudd på låneavtalen.En rekke norske fond er blant eierne i Lebara-obligasjonen som nå omsettes for kurser på vel 60 prosent av pålydende. Bare på få dager har kursen falt 7-8 prosent, viser data fra Bloomberg. Les også: Regnskapsrot skaper hodebry for Pareto-kunder Kapital har også omtalt sagaen om Lebara-lånet.