Det hardt pressede Merkur Market-noterte tv-app-selskapet Lavo.tv. har blitt informert om at det vil motta en konkursbegjæring knyttet til en frilanskontrakt med selskapet. - Selskapet har intensjon om å innfri alle kreditorkrav som avtalt, men er forpliktet til å evaluere gyldigheten til hvert krav. Om kravet vil gå til retten eller ikke, vil bli avgjort etter videre vurderinger av Lavos advokater når det har blitt mottatt, heter det i meldingen. Størrelsen på kravet er på ingen måte kritisk, opplyses det.