Lerøy frifunnet i retten

Lerøy Midt, etter datterselskap av Lerøy Seafood Group, fant frem i retten.

Lerøy Midt er blitt frifunnet av Fosen tingrett for anklager om overtredelse av dyrevelferdsloven og matloven, fremgår det av en pressemelding fra selskapet ifølge TDN Finans.Saken endte i retten etter at selskapet ble ilagt en bot av Trøndelag politidistrikt i november i fjor.Det hele stammet fra et ekstraordinær oppblomstringen av lakselus som rammet oppdrettere på Frøya på ettersommeren 2016.I november ble selskapet ilagt en bot på fire millioner kroner, men selskapet erkjente ikke straffeskyld og dermed endte saken i retten.Retten har ikke funnet grunnlag for at Lerøy Midt kan bebreides for situasjonen som oppsto på lokaliteten Langskjæra, heter det i pressemeldingen.Dommen er ikke rettskraftig, men Lerøy Seafood venter at påtalemyndigheten og Mattilsynet nå legger anklagene bort. Dommen er grundig og tydeliggjør at det ikke er grunnlag for straff, skriver Lerøy i meldingen.