Mastercard skal bygge nytt nettverk

Keith Srakocic
Børs

Mastercard har ifølge en melding inngått en avtale om å bygge et betalingsnettverk i Norden.Bankene som er med på laget inngår i P27 Nordisk Betalingsplattform, og er Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank og Finnish OP Finanscial Group. - Partnerskapet vil bygge en ny betalingsplattform for Norden, for flere valutaer, og koble innbyggerne i de nordiske landene sammen i ett regionalt betalingsområde. Dette vil transformere hvordan penger flytter seg for forbrukere, selskaper, samfunnet og betalingsindustrien selv, skriver Mastercard. Betalingsnettverket skal være det første av sitt slag, og vil erstatte eksisterende betalingsinfrastruktur, noe som vil gi lavere kostnader og økt konkurranse. Deltakere vil være i stand til å sende og motta verdier på tvers av fire marked til lavere kostnader og økt sikkerhet, heter det.Konsolideringen av ni plattformer i én vil gi bankene tilgang til sanntidsvisninger av betalingsnettverkene, brukerinformasjon og balanser på tvers av betalingsnettverk. 

mastercard
Nyheter
Børs