Meglerhus: Denne aksjen bør kunne stige 44 prosent

- Norsk Hydro har vært på en sviktende kurve gjennom hele det siste året og er etter at kursen i går stengte på 30,62 kroner ned 22 prosent så langt år, skriver DNB Markets i torsdagens rapport.I forhold til samme tidspunkt i fjor er kursen ned rundt 42 prosent.Selskapet legger frem Q2-rapporten den 23. juli og DNB Markets ser liten grunn til å vente tall som ligger over dagens konsensusestimater. Spriket i forventningene er høyt, men meglerhusets estimat for EBIT i kvartalet ligger rundt 27 prosent under konsensus.- På tross av at vi ikke venter at Q2 blir en kortsiktig trigger for aksjen har vi likevel en kjøpsanbefaling med et kursmål på 44 kroner, skriver DNB Markets.- Dagens kursnivå reflekterer en rabatt på rundt 50 prosent i forhold til vårt estimat for summen av delene, og sammen med en Pris/bok på rundt 0,7x har dette historisk sett vist seg å være et attraktivt inngangsnivå, slår analytikerne fast.Meglerhuset ser for seg at en restart av produksjonen ved Alunorte, og en langsom bedring i aluminiumsprisene, innebærer at Q1 etter hvert vil vise seg å ha vært bunnen for inntjeningen.