Meglerhus roper KJØP - aksjen stiger

Bank of America Merrill Lynch på Den Norske Bank.

Børs

Bank of America Merrill Lynch har oppgradert DNB-aksjen til kjøp fra tidligere nøytral, ifølge et notat torsdag, melder TDN Direkt.Meglerhuset påpeker at det norske markedet skiller seg ut med renteøkninger fra sentralbanken, mens andre sentralbanker blir duete, og tror dette gjør DNB attraktivt både relativ til nordiske konkurrenter så vel som europeiske.«Vi foretrekker den norske makroøkonomiske situasjonen over den i Europa og i de andre nordiske landene. Oljerelatert sektor driver investeringene høyere, og har smitteeffekter til resten av økonomien. Vi tror investeringene kan forbli høye i den nærmeste fremtiden, som vil tillate en utlånsveksten til bedriftssegmentet som er høyere enn inflasjonen», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt. En stabil utvikling i boligmarkedet ventes å støtte boliglånsveksten.Meglerhuset tror DNB kan handle høyere enn sitt historiske gjennomsnitt på 10 ganger pris/inntjening og 1,1 ganger pris/ bok tolv måneder frem, på grunn av at Norge er den eneste økonomien der rentene stiger og inflasjonen er på målet, makrobakteppet er støttende og avkastningen er på åtte prosent tross lavere utbytteutsikter.DNB-aksjen spretter opp 1,93 prosent til 158,30 kroner på Oslo Børs torsdag.

dnb
bank of america merrill lynch
Nyheter
Børs