Meglerhus ser triggere for Fredriksen-rederi

Arctic Securities har oppdatert analysene på Fredriksen- og Fredly-rederier. Ser triggere både på kort og lang sikt.

Børs

Arctic Securities er ute med en ny rapport på flere shippingaksjer.For Fredriksen-dominerte Frontline opererer meglerforetaket med et kursmål på 87,5 kroner og en klar kjøpsanbefaling.Arctic skriver at kursmålet reflekterer en økning i flåteverdien på 15 prosent med en NAV-premie på 20 prosent.Meglerforetaket beregner NAV til 53,4 kroner, ifølge oppdateringen.Kortsiktig ser meglerforetaket en trigger på en kraftig økning i raffineriaktiviteten i andre halvår. På lengre sikt er høyere aktivitet fra USA og østover samt IMO 2020 hovedtriggerne.Ifølge Clarkson Platou vil amerikanerne produsere et oljeoverskudd på tilsvarende 5,1 millioner fat om dagen i 2023. I Asia forventer meglerforetaket at oljeunderskuddet vil komme opp i 4,8 millioner fat om dagen om fire år. I tillegg vil 74 prosent av global raffinerikapasitet finnes i Asia i 2023. Brorparten av raffineriene som er spesialisert på den lette, søte amerikanske oljen ligger, og blir bygget i, Asia. Det er derfor duket for en kraftig tonnmil-vekst de nærmeste årene.Hunter Group – ready for takeoffArctic Securities er også positive til det Fredly-kontrollerte tankrederiet Hunter Group. Meglerforetaket mener selskapet er fullfinansiert etter en emisjon på 79,5 millioner tidligere i vår, salg av to VLCCer (der en ble solgt til en asiatisk aktør for 98 millioner USA) og klargjorte bankfasiliteter.Arctic opererer med et kursmål på 4,3 kroner for Fredly-rederiet med utelukkende scrubberinstallerte ECO-tankere i porteføljen.NAV beregnes til 4,01 kroner ved VLCC-verdsettelse på 95 millioner dollar. Denne øker til 4,38 kroner med en prislapp for VLCCene på 98 millioner dollar.Frontline-aksjen klatrer 1,41 prosent til 68,35 kroner, mens Hunter Group handles flatt til 3,60 kroner.

arne fredly
john fredriksen
frontline
hunter group
Nyheter
Børs