Mer jobb til AF Gruppen

AF Gruppen er av Vestby kommune innstilt som samspillsentreprenør for nytt kulturkvartal i Vestby kommune, ifølge en melding.Kontrakten består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kulturhus. Estimert kontraktsverdi er på 248 millioner kroner. Oppstart for kontraktsperioden er juli 2019 og forventet overlevering skjer i årsskiftet 2021/2022, opplyses det.