Mot endelig løsning for Dolphin Drilling

Svaret på hva som skjer med det kriserammede riggselskapet er rett rundt hjørnet. Detaljene i restruktureringen diskuteres fortsatt.

Anført av oppkjøpsfondet Strategic Value Partner, jobber de sikrede långiverne til Dolphin Drilling (tidligere Fred. Olsen Energy) med en restrukturering av det kriserammede riggselskapet.Løsningen innebærer at riggene blir skilt ut i et eget selskap ledet av Bjørnar Iversen. Nylig kom også finansdirektør og et nytt styremedlem på plass.I en fersk børsmelding går det frem at detaljene i restruktureringen fortsatt er gjenstand for diskusjoner. Disse er ventet å bli fullført eller avsluttet i løpet av kort tid, opplyses det.Selskapets generalforsamling ble i april utsatt til 28. juni på grunn av de pågående diskusjonene, men slik sitasjonen er nå, har selskapet vurdert det slik at det er best for alle interessentene med nok en utsettelse.Det er nå ventet at den vil bli avholdt i juli med mindre en konkurs er et faktum før den tid.Skal stemmes overDe sikrede långiverne har varslet at de vil implementere restruktureringen uansett, enten gjennom en transaksjon med full støtte eller en konkurs.Det presiseres at selskapet ikke vil bli kompensert for riggvirksomheten ved en eventuell konkurs.For at den foreslåtte restruktureringen skal fullføres gjennom en såkalt solvent prosess, kreves det støtte fra minst to tredjedeler av obligasjonseierne. Samme oppslutning kreves fra aksjonærene.Det er imidlertid ikke nok.«Selv en støttet fullføring av restruktureringen ventes å etterlate selskapet insolvent ved at de gjenværende forpliktelsene med god margin overgår verdien av eiendelene. Uten en frivillig avtale om de gjenværende forpliktelsene (inkludert obligasjonsgjelden), vil selskapet bli nødt til å begjøre seg konkurs», heter det.Det understrekes at det, uavhengig av utfall, er tvilsomt at det er grunnlag for fortsatt drift. Som tidligere annonsert vil imidlertid riggvirksomheten fortsette som normalt.Obligasjonseierne har forøvrig vært gjennom avstemminger før. For to år siden var det på milimeteren at ikke et amerikansk «gribbefond» fikk kontroll over riggselskapet. Hegnar.no kunne avsløre at avstemmingen om banklettelser gikk i favør av selskapet med minste mulig margin; 66,70 prosent. Selger kronjuvelenBlant de sikrede långiverne er Danske Bank, DNB, SEB og Swedbank.Nøkkelpunkter i avtalen:

  • Bolette Dolphin selges for å refokusere virksomheten mot midwater-flåten. Pareto Offshore og ABG Sundal Collier er hyret inn som meglere, og provenyet fra salget skal brukes til tilbakebetaling av gjeld til sikrede långivere.
  • Midwater-virksomheten overføres til et nytt holdingselskap, kontrollert av de sikrede långiverne (NewCo).
  • NewCo vil påta seg all sikret gjeld som ikke tilbakebetales gjennom salget av Bolette Dolphin, og utstede aksjer i NewCo til selskapet. Disse aksjene vil representere 1,5 prosent av aksjekapitalen i NewCo, etter restrukturering. Selskapet vil ha rett til å selge slike aksjer til SVP Global for rundt to millioner dollar kontant.
  • All sikret gjeld NewCo påtar seg fra selskapet vil konverteres til egenkapital i NewCo, unntatt 30 millioner dollar. Slik sett vil borevirksomhetens balanse lettes betydelig for gjeld.
  • Sikrede långivere vil også yte NewCo ny likviditet i form av 45 millioner dollar i en rullerende kredittfasilitet.
Etter fullført rekapitalisering, vil selskapets viktigste eiendeler være 1,5 prosent av aksjene i NewCo, og eiendelene tilknyttet Harland Wolff-verftet.Les også: Reddet med et nødskrik