Myrseth har startet jakten - hva er den neste børsraketten?

Brian Cliff Olguin
Børs

Såkalte «ESG-aksjer» (Environment, Social Responsibility and Corporate Governance) har tatt det nordiske aksjemarkedet med storm de siste årene. I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning slår investeringsdirektør Stig Myrseth fast at investorer leter med lupe for å finne den neste aksjen klar for reprising.Klar trend- Siden midten av 2015 har Oslo Børs steget 35 prosent, mens nordiske ESG-aksjer har doblet seg. Reprisingen av aksjer som møter ESG-profilen kan nå beskrives som den kanskje tydeligste enkelttrenden på børsen, skriver Myrseth.Problemet med ESG er at det ikke finnes noe objektivt rammeverk for å vurdere hvilke selskaper som er innenfor eller utenfor kriteriene. Investorer er selv nødt til å gjøre seg opp en mening.Ifølge investeringsdirektøren har fondskapital allokert mot ESG-aksjer globalt gått fra rundt 500 milliarder dollar i 2015 til over 1.000 milliarder i dag.Stig Myrseths ESG-kandidaterDet fremstår mer interessant å finne fornuftig verdsatte selskaper som ligger an til å få en ESG-reprising frem i tid. Myrseth trekker i den anledning frem Fjordkraft, den ledende strømdistributøren i Norge som selv har vært klimanøytrale siden 2007.- Aksjen fremstår fornuftig priset på 13 ganger P/E for inneværende år, mens rundt seks prosent utbytte gir god nedsidebeskyttelse, slår Myrseth fast.En annen kandidat investeringsdirektøren trekker frem er  Elkem, som i liten grad assosieres med miljøvennlighet i dag. Selskapet produserer imidlertid blant annet silisium til batterier brukt i elektriske biler. Selv om segmentet er en liten del av inntjeningen i dag, er det forventet en eksponentiell etterspørselsvekst neste tiår.En siste kandidat er jernbane-entreprenøren NRC Group. Selskapet bygger fremtidens miljøvennlige transportinfrastruktur, jernbane. Aksjen presses for tiden av emisjonsfrykt etter store gjeldsfinansierte oppkjøp. Myrseth heller imidlertid mot at en emisjon kan unngås, og beskriver i den anledning aksjen som en kjøpskandidat, med eller uten ESG-reprising.

børs
stig myrseth
dovre forvaltning
esg
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse