Nå er renteøkningen bankers

- Duket og klart.

Det er bare å forberede seg på renteøkning fra Norges Bank i neste uke.Gårsdagens regionale nettverk sørget for å fjerne den siste rest av tvil, oppsummerer meglerhusenes makroeksperter.Har ikke sett maken på syv år- Rapporten viste svært solid utvikling i norsk økonomi, og veksten siden forrige rapport er den sterkeste siden 2012. Dette styrker oss i troen på at renten også vil bli satt opp i desember, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.Oljeleverandørene er blant vinnerne, i tillegg til bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting. Selv varehandelen, som har slitt mye de seneste årene, kunne fortelle om en markert økning i aktiviteten.- Samlet sett indikerer nettverket en annualisert vekst i økonomien på i overkant av tre prosent i 2. halvår. Kapasitetsutnyttelsen fortsetter å tilta, og stadig flere næringer rapporterer om mangel på arbeidskraft. Regionalt har utnyttelsen trukket opp på Vestlandet og på Innlandet, fortsetter Magnussen.Les også: Derfor vil Norges Bank kjøre på med høyere renter- Duket og klart for rentehevingNordea Markets peker på at delindeksen for arbeidsmarkedet viste økt behov for arbeidskraft, men at det samtidig er stadig vanskeligere å få tak i arbeidere.- Dette er en kombinasjon som vil gi økt lønnsvekst i tiden fremover, skriver analytikerne Lars Mouland og Nick Pausgaard Fisker.- Vi får nå ikke flere norske nøkkeltall av betydning før Norges Banks rentemøte neste uke, og det er nå duket og klart for renteheving. De sterke signalene fra nettverksundersøkelsen, sammen med oljeinvesteringstellingen, er vektige argumenter for at Norges Bank da vil signalisere raskere rentehevinger enn de gjorde i mars, fortsetter duoen.- Mer enn nok av argumenterHandelsbanken Capital Markets fokuserer på at veksten i norsk økonomi særlig er understøttet av oppgangen i oljeinvesteringene, som sørger for solid vekst blant leverandørindustrien. Kjøp av teknologirelaterte tjenester og store offentlige investeringer bidrar ifølge meglerhuset også til oppgangen.- Siden rentemøtet i mars er det særlig nyhetene om at oljeinvesteringene kan øke enda noe mer i år, i tillegg til at regjeringen overraskende nok har valgt å trappe opp oljepengebruken ytterligere, som sørger for at vekstbildet her hjemme er enda noe sterkere i år. Dette gir Norges Bank mer enn nok av argumenter til å heve renten neste uke. Og vi tror de også vil signalisere ytterligere en renteheving gjennom 2. halvår, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.