Nel øker aksjekapitalen

Nel har utstedt 2.642.524 nye aksjer til de ansatte for å oppfylle selskapets forpliktelser i forbindelse med selskapets incentivprogram for de ansatte, opplyses det i en melding. Selskapets nye registrerte aksjekapital er 243.418.266 kroner fordelt på 1.217.091.330 aksjer, hver med en verdi på 0,20 kroner.Les mer om tildelingen av aksjer til innsidere


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også