Nidaros Sparebank debuterer

Eika-bank til Merkur Market.

Nidaros Sparebank tas opp til handel på Merkur Market fredag 14. juni, går det frem av en melding Oslo Børs har sendt ut.Banken vil handles under tickeren NISB-ME.Nidaros Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1858, med hovedkontor i Klæbu kommune og avdelingskontor på Heimdal i Trondheim kommune.Eika-banken driver tradisjonell, fullservice bankvirksomhet rettet mot person- og bedriftsmarkedet, hvor markedsområdet er Trondheimsregionen.