Nøkkeltall fra USA skuffer stort

Nye nøkkeltall bekrefter bildet om at amerikansk økonomi ser svakere ut nå enn på lenge.

Børs

Mai og Juni har vært vesentlig svakere enn ventet hva gjelder amerikanske nøkkeltall. Tirsdag ble det offentliggjort flere indikatorer som styrker bildet om en svakere amerikansk økonomi.Indeksen for konsumentenes forventninger i USA var 121,5 i juni. På forhånd var det ventet en indeks på 131,1, ifølge Direkt Makro.Indeksen er et mål på de spurte personenes nåværende situasjon og forventninger til sin privatøkonomiske situasjon de nærmeste seks månedene.Salget av nye eneboliger i USA var ned 7,8 prosent i mai på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 626.000 enheter.Det var på forhånd ventet at salget ville være opp 1,9 prosent på månedsbasis til en årlig takt på 680.000 enheter, ifølge Reuters-konsensus.Richmond Federal Reserve Banks-indeksen var 3 poeng i juni, fra 5 i den foregående måned.Den regionale sentralbankens konjunkturindikator er et vektet snitt av indeksene for fabrikkforsendelser, nye ordre og sysselsetting.

nøkkeltall
Nyheter
Børs