Nordea tror Norges Bank fortsetter å heve

Øyner stø kurs og renteøkninger.

Tall fra SSB viste tirsdag morgen at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) falt kraftig til 2,3 prosent i mai, ned fra 2,6 prosent i april.Konsensus pekte mot en kjerneinflasjon på 2,6 prosent.Samtidig lå Norges Bank inne med en prognose på 2,5 prosent.- En viktig grunn til å heveFallet i konsumprisene var bredt basert, og traff både importerte varer, så vel som innenlandsproduserte varer og tjenester. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets påpeker at inflasjonen er volatil, og var 0,3 prosentpoeng over konsensus i april.- Vi tror ikke Norges Bank gjør mye ut av dette. (...) Husk at inflasjonen er over målet og kapasitetsutnyttelsen høyere enn normalt (positivt produksjonsgap). Det er en viktig grunn til at Norges Bank vil fortsette å heve renten, skriver han i en kommentar.Bruce viser også til at kronen er rundt tre prosent svakere enn Norges Banks prognoser for 3. kvartal.- Sentralbanken vil trolig spå en inflasjon over målet for hele prognoseperioden, til tross for et noe svakere startpunkt. I mars-prognosen dro en sterkere krone inflasjonen midlertidig ned under målet, fortsetter han.- Ikke lenger et argumentSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets trekker frem at inflasjonstallene var høyst usikre gjennom mars og april, ettersom den sene påsken forstyrret tallene.- Mai-tallene var derfor viktige for å vurdere den sanne tilstanden i inflasjonspresset. Etter overraskelser på oppsiden i både mars og april, innebærer et svakt mai at kjerneinflasjonen ikke lenger er et argument for å løfte den korte enden av rentebanen. I beste fall kan Norges Bank konkludere med at kjerneinflasjonen har «variert rundt» sine kortsiktige estimater, skriver han i en oppdatering.Handelsbanken tror fortsatt at Norges Bank hever styringsrenten på sitt kommende juni-møte.- Men isolert sett er de seneste, svake tallene for kjerneinflasjonen - i beste fall - nøytrale for de videre utsiktene for rentebanen, fortsetter Gonsholt Hov.Tror september-kuttet blir utsattDNB Markets lot seg overraske av at matprisene falt i mai, etter å ha ventet seg en oppgang. Meglerhuset tror likevel dagens tall vil ha lite å si for rentebeslutningen nå i juni.- Nedsiderisikoen for inflasjonen har økt moderat etter dagens tall, og det vil bidra til å øke sannsynligheten for en renteøkning i desember, sammenlignet med en renteøkning i september, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en kommentar.