Nordnet-økonom tror Fed vil fyre opp børsene

- Vi kan fort få en klassisk shortskvis.

Eskaleringen av handelskrigen mellom USA og Kina har satt en støkk i børsene, og flere internasjonale analysebyråer har svart med å nedjustere sine vekstprognoser for verdensøkonomien.Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet mener ledende indikatorer - som PMI- og ISM-indekser - underbygger dette.97 prosent sannsynlig- For eksempel er amerikansk PMI på sitt laveste på 36 måneder. Dette har markedet virkelig tatt innover seg, og lange renter ble sendt kraftig ned i mai. «Verdens viktigste rente» (renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner) er ned over 17 prosent på litt over en måned. Dette forteller oss at markedet nå priser inn en rentenedsettelse i USA, for å dempe risikoen for en resesjon i amerikansk økonomi, sier han til Hegnar.no.- Dette tror jeg Jerome Powell (USAs sentralbanksjef) ser, og markedet priser nå inn 97 prosents sannsynlighet for et rentekutt i løpet av 2019, legger Johannesen til.Dette mener han Powell også gikk langt i å bekrefte da han tidligere denne uken kommuniserte at den amerikanske sentralbanken nå følger nøye med på hvordan økonomien utvikler seg.- Rentekutt vil fyre oppMed sentralbanker verden over livredde for en stagnasjon i veksten, anser investeringsøkonomen klimaet for et fortsatt stigende aksjemarked som sannsynlig.- På kort sikt vil et rentekutt fyre oppunder aksjemarkedet. Med en risikofri rente nede på 2,1 prosent, er meravkastningen i aksjer nå over fire prosent. Dette begynner å bli attraktivt for de fleste investorer, mener Johannesen.Investeringsøkonomen minner også om at fallet i oljeprisen er til fordel for de store økonomiene i verden, og igjen vil bidra til økt forbruk av olje.- Store økonomier som Kina og India har på bare én måneds tid fått muligheten til å kjøpe olje ti prosent billigere, noe som vil hjelpe på veksten i økonomiene som i dag er verdens største importører av råolje, fortsetter han.Plukker ut fire aksjerKlarer USA og Kina i tillegg å lande en foreløpig avtale i handelskonflikten, ser Nordnet-økonomen for seg et lettelsesrally. - Jeg tror ikke hele konflikten blir løst, men om man får en felles enighet om å kutte noen tollbarrierer, vil markedet ta dette godt imot, tror Johannesen.- Da vil REC Silicon, Elkem, Golden Ocean og Norsk Hydro sannsynligvis være aksjer man skal eie. REC Silicon er nok på sin side mest sensitiv, og med fem prosent shortandel i skrivende stund kan vi fort få en klassisk shortskvis om handelssamtalene fra Kina og USA blir mer positive, avslutter han overfor Hegnar.no.