Nytt styremedlem i XXL

Hugo Maurstad er innstilt som nytt styremedlem i XXL, går det frem av innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling i selskapet.Samtidig har Anders Misund, som opprinnelig ble valgt inn i styret som representant for EQT, meddelt at han finner det naturlig å tre ut av styret fra det tidspunktet Maurstad velges inn.«Øyvind Tidemandsen, Ronny Blomseth, Maria Aas-Eng og Kjersti Hobøl er ikke på valg og fortsetter sine styreverv. Anders Misund fratrer sitt verv som styremedlem. Hugo Maurstad velges som styremedlem for en tjenesteperiode på to år», heter det.Styret skal etter dette ha følgene sammensetning:

  • Øivind Tidemandsen (styrets leder)
  • Ronny Blomseth (styremedlem)
  • Maria Aas-Eng (styremedlem)
  • Kjersti Hobøl (styremedlem)
  • Hugo Maurstad (styremedlem)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker