Stig Remøys offshorerederi Olympic Subsea skal ha sikret seg en kontrakt for nok et fartøy gjennom sommeren.
Ifølge meglerkilder er det 2009-bygde ankerhåndtering- og konstruksjonsfartøyet «Olympic Zeus» leid ut til Equinor på en kontrakt som starter opp 8. juli.I løpet av en hektisk uke i slutten av mai ble det inngått hele fire nye kontrakter, hvorav en på 12 måneder for et internasjonalt oljeselskap i Vest-Afrika der subseaskipet «Olympic Triton» skal benyttes. Oppstart er i andre kvartal. tall for første kvartal som ble publisert 31. mai.«Aktiviteten fra markedet for fornybar energi utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget og selskapet har etablert en sterk posisjon innenfor dette markedet. Høyere aktivitet har resultert i bedre rater på nye kontrakter, og det er forventet en god vår- og sommersesong», het det i kvartalsrapporten.
Varigheten er i utgangspunktet på 60 dager, men den kan utvides i ytterligere 30 dager.Travel periodeBefraktningsdesken til Fosnavåg-rederiet gjør en bra jobb med å skaffe arbeid til flåten. I tillegg ble både «Olympic Artemis» og «Olympic Intervention IV» tildelt tomåneders kontrakter pluss opsjoner innen fornybar energi.Én uke tidligere meddelte rederiet at «Olympic Orion» hadde fått en seksmåneders kontrakten med Adwen GmbH, et datterselskap av Siemens Gamesea.Venter bra sommerØkt aktivitet ble gjenspeilet i rederiets Driftsinntektene økte med vel 35 prosent til 131 millioner kroner, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble nær tredoblet til 34,8 millioner kroner.Resultatet etter skatt endte på 27,4 millioner kroner etter en pen økning fra minus 52,7 millioner kroner i fjorårets første tre måneder.Ved utløpet av kvartalet var 9 av selskapets 11 subseaskip i aktivitet, mens to lå i opplag.Remøy og co. venter også pen vekst innen den tradisjonelle olje- og gassvirksomheten.«På lengre sikt ser vi økt aktivitet innenfor begge segmenter»