Opsjonsdryss i Mowi

1,5 millioner opsjoner delt ut.

Mowi-styret har tildelt 1,5 millioner opsjoner til i alt 29 ledende ansatte i selskapet, går det frem av en børsmelding.Opsjonene har utøvelseskurs 222,4108 kroner, tilsvarende 107,5 prosent av volumvektet snittkurs 29. mai (da generalforsamlingen ga sin autorisasjon). Opsjonene er 4-årige, men må utøves straks hvis

    et pliktig tilbud legges inn på alle aksjene i Mowi,et frivilling tilbud følges opp med tvangsinnløsning, ellerMowi er den ikke-overlevende enheten i fusjon med et annet selskap
Toppsjef Alf-Helge Aarskog ble i denne runden tildelt 200.000 opsjoner, og har nå i alt 1.437.771 opsjoner utestående. I tillegg eier han 39.027 aksjer.Les mer her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker