Opsjonsdryss i Navamedic

weifa

Toppsjefen får 250.000 opsjoner.

Styret i Navamedic deler ut opsjoner i to serier (A og B) til toppledere i selskapet, går det frem av en børsmelding.Toppsjef Kathrine Gamborg Andreassen er tildelt 125.000 A-opsjoner og 125.000 B-opsjoner. Etter dette eier hun 416.668 aksjer og 250.000 opsjoner.Samtidig har Ole Henrik Eriksen og Astrid T. Bratvedt blitt tildelt 75.000 opsjoner hver. De to er direktører for hhv. drift/forretningsutvikling og forskning/utvikling (R&D).Opsjonene, som ble tildelt vederlagsfritt, har en utøvelseskurs på 12 kroner. A-opsjonene vil løpe ut 3,5 år etter tildelingsdato, B-opsjonene 31. mars 2020.Aksjer mottatt som følge av utøvede opsjoner vil være underlagt en lock-up-periode på 12 måneder.Navamedic var uendret på 16,90 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs.Les mer her.


Les også