Overtar innmaten etter konkurs

10. juni meldte Goodtech Environment AB (GEAB), Åland oppbud, som følge av Odderøyaprosjektet.Det er åpnet konkurs i GEAB og Goodtech har vært i dialog med bostyrer for å finne en mulig løsning for virksomheten i nytt selskap. Goodtech har etablert et nytt datterselskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB, som nå ifølge en melding har inngått avtale med bostyrer om overtakelse av GEABs eiendom og lokaler. Goodtech Environmental Solutions overtar sammen med eiendommen tidligere ansatte i GEAB, varelager og driftstilbehør. Eiendommen overtas med tilhørende gjeld sammen med varelager og driftstilbehør for et netto kontantvederlag på 155.000 euro, tilsvarende 1,5 millioner kroner. Det er ikke inngått noen avtaler med bostyrer vedrørende pågående prosjekter, heter det.Vurdering av, og dialog med kunder om eventuell overtakelse og videreføring av pågående prosjekter vil gjøres løpende av Goodtech Environmental Solutions for hvert enkelt prosjekt, går det videre frem.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker