Pareto Bank vurderer å hente penger

Vurderer utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån.

Pareto Bank har engasjert DNB Markets og Pareto Securities for mulig utstedelse av et nytt evigvarende fondsobligasjonslån på inntil 100 millioner kroner og et nytt tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner, avhengig av markedsforhold, opplyser Pareto Bank i en børsmelding. Begge lån vil ha en første innløsningsrett for utsteder etter fem år. I forbindelse med de mulige utstedelsene vil Pareto Bank også vurdere tilbakekjøp av utestående lån med ISIN NO0010716772 (PARB17 PRO) og ISIN NO0010716764 (PARB16 PRO), opplyses det.Fullmakt til utstedelse av lånene er gitt av bankens generalforsamling og tillatelse til utstedelse og mulige tilbakekjøp er gitt av Finanstilsynet.