Pareto-kunder blir riggeiere

En rettsmaraton uten sidestykke går mot slutten. Kreditorene nærmer seg full kontroll over konkursrammede Oro Negros fem rigger.

- Det er først en fase hvor man forsøker å finne en løsning, og hvis det ikke bærer frukter må man likvidere selskapet. Det punktet har man kommet til nå, sier en kilde til Hegnar.no.Høsten 2017 gikk det meksikanske riggselskapet Oro Negro dundrende konkurs. Siden har kreditorene, nærmere bestemt investorene i et enormt obligasjonslån tilrettelagt av Pareto Securities, kjempet en kostbar og utmattende kamp i flere land for å få kontroll over selskapets fem oppjekkbare borerigger.Oro Negro - direkte oversatt til «sort gull» - har ikke lenger nok penger til å holde liv i riggene på en forsvarlig måte.Dermed har dommeren som overser konkursprosessen i Mexico beordret at de riggeiende selskapene i Singapore – i praksis kreditorene - skal ta over kontrollen.Meksikanske medier skriver at representanter for kreditorene allerede har inntatt riggene ved hjelp av helikopter.Denne gangen skal det, etter det Hegnar.no forstår, ha gått rolig for seg, i motsetning til i fjor høst da det var tilløp til opptøyer ved et lignende forsøk. Da var det en lokal dommer som sto for beslutningen som siden ble omstøtt.Vil cashe innEn av Oro Negros kreditorer er Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling, som ved utgangen av første kvartal hadde et akkumulert, urealisert tap på 12,9 millioner dollar, tilsvarende 113 millioner kroner, på en investering i obligasjonslånet.I rapporten for første kvartal, som ble publisert onsdag, bekreftet Trøim-selskapet at riggene er tilbakelevert.«Oro Negros kreditorer tok i mai over riggene, noe som burde føre til en reprising av selskapets obligasjoner», skrev selskapet som i tillegg hadde store, urealiserte tap på aksjer i konkurrenten EnscoRowan.«Vi ser opportunistisk på å cashe inn på disse to investeringene når markedsverdiene bedre reflekterer verdiene av de underliggende eiendelene», het det.Blant obligasjonseierne er også John Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance. Ved utløpet av 2018 var sistnevntes andel i lånet bokført til vel 8 millioner dollar, eller rundt 70 millioner kroner, ifølge årsrapporten. De seneste omsetningene i lånet er gjort til vel 46 prosent av pålydende, etter å ha vært nede på 30-tallet tidligere i år, viser tall fra Bloomberg.GigantlånDet var høsten 2017 Oro Negro begjærte seg konkurs etter at statsoljeselskapet Pemex, som Oro Negros fem rigger var på kontrakt med, gjentatte ganger hadde krevd lavere rater og suspensjoner. Det medførte betalingstrøbbel. Etter hvert ble kontraktene terminert.Betjeningen av en enorm obligasjonsgjeld, som risikovillige kunder av Pareto hadde stilt opp med i 2014, ble dermed umulig.Gjennom to obligasjonslån hadde de lånt ut totalt 900 millioner dollar, tilsvarende 7,9 milliarder kroner, til det som skulle bli et riggeventyr i Mexico.Uheldigvis sammenfalt utstedelsene med det som var starten på en fullskala oljekrise. Først ble imidlertid transaksjonene hyllet. Sammen med en rekke juridiske rådgivere, ble Pareto, det eneste meglerhuset på dealen, i 2014 tildelt Marine Money-prisen «Norwegian Bond Deal of the Year» for det største lånet på 725 millioner dollar.Obligasjonslånet, det største i det nordiske markedets historie, skulle gå til å finansiere boreriggen «Decus», som var under bygging ved PPL-verftet i Singapore, samt refinansiering av gjeld. I tillegg til «Decus», hadde lånet sikkerhet i tre rigger som allerede var levert.Senere samme år hentet selskapet ytterligere 175 millioner dollar gjennom et obligasjonslån sikret i nok en rigg under bygging. Lånene ble etter hvert slått sammen til ett.Nybyggprogrammet bestod av ytterligere tre oppjekkbare rigger som skulle bygges ved PPL-verftet, og leveres i 2015. Disse ble imidlertid kansellert og senere overtatt for en billig penge av Borr Drilling.Spesiell prosessKilden Hegnar.no har vært i kontakt med, presiserer at saken ikke er avsluttet ettersom konkursbehandlingen fortsatt pågår.I tillegg er beslutningen om å levere tilbake riggene anket av Oro Negro. Som følge av pengemangelen ventes det imidlertid ikke at dommeren vil endre avgjørelsen sin.- Sannsynligvis vil Oro Negro likvideres under meksikansk rett, sier kilden.Prosessen der rettsvesenet i både Singapore og USA, i tillegg til Mexico, har vært involvert, beskrives som ekstremt spesiell og ikke minst kostbar.- Advokater og rådgivere har nok opplevd mange ting de ikke har opplevd før, mener vedkommende.