Peter Warren: Nå må noen våkne opp

Peter Warren har tidligere vært kritisk til gavepakkene som ble gitt til enkelte aksjonærer i forbindelse med emisjonene i Norwegian og Next Biometrics.På sin blogg stilte han spørsmål ved hvorfor børsnoterte selskapers styre eller eksterne rådgivere velger å gi noen få kortsiktige spekulanter billige aksjer. Det resulterte i noen sure kommentarer.- Flere av disse uttrykte tvert imot glede over at noen endelig tok bladet fra munnen. Sure kommentarer kom enten fra de som selv ikke led noen økonomisk last av beslutningene de fattet, eller fra aktører som hadde en økonomisk fordel av veivalget. Poenget med den opprinnelige bloggen var å sette søkelys på praksisen og samtidig stille spørsmål om hva man søkte å oppnå med slike tiltak, skriver Warren på sin blogg.Peter Warren har laget et chart fra Infront som viser utviklingen til de to omtalte selskapene (Norwegian og NEXT Biometrics) hittil i år. For å gi en referanse som dette kan måles mot, er utviklingen til Oslo Børs-indeksen (OSEBX) for samme periode også tatt med.- Det skal sies at denne type gavepakker har forekommet i det norske aksjemarkedet i flere tiår. Dette til tross, kanskje kan illustrasjonen være en form for beslutningsstøtte for styrer, aksjonærrepresentanter, meglerapparat, myndigheter og andre når de vurderer tilsvarende tiltak i fremtiden, avslutter Warren.