Powell understreket sentralbankens uavhengighet etter Trump-slakt

Under en tale i New York tirsdag var Fed-sjef Jerome Powell tydelig på sentralbankens uavhengighet. Han er derimot mindre tydelig, og sikker, på hvorvidt det blir rentekutt i juli.

Børs

Under en tale hos Council on Foreign Relations i New York tirsdag var Fed-sjef Jerome Powell svært opptatt av å understreke sentralbankens uavhengighet.- Federal Reserve er isolert fra kortsiktig politisk press - det som ofte omtales som vår uavhengighet. Kongressen valgte å isolere Fed på denne måten fordi den så skaden som kan oppstå når pengepolitikken formes etter kortsiktige politiske interesser. Sentralbanker rundt om i utviklede demokratier opererer på samme måte, uttalte Powell, ifølge CNBC.Powell er, og har vært, under stort press fra president Donald Trump som er misfornøyd med Feds beslutning om å holde styringsrenten i USA på 2,25-2,50 prosent under rentemøtet i forrige uke.- På tross av en sentralbank som ikke vet hva den holder på med - de hevet rentene for raskt (veldig lav inflasjon, andre deler av verden går dårligere og gir pengepolitiske lettelser) og gjennomførte store kvantitative innstramninger, 50 milliarder per måned, er vi på vei mot en av de beste juni-månedene i amerikansk historie, skrev Trump på Twitter mandag.Investorene leter med lykt og lupe etter små ledetråder som kan avsløre sentralbankens holdning til fremtidige rentekutt. Under tirsdagens seanse i New York understreket Powell at retningen i pengepolitikken nå vurderes nøye, men han ga på ingen måte inntrykk av at rentekutt i juli er sikkert slik som markedet priser inn.- Siden starten på året har vi hatt en tålmodig holdning mot å gjøre endringer i pengepolitikken. Vi er tydelige på at sentralbanken vil overvåke implikasjonene av ny informasjon for økonomiske utsikter. Vi vil handle fornuftig for at utviklingen skal fortsette med et sterkt arbeidsmarked og en inflasjon nær målet på to prosent, sa Powell i New York.Arbeidsledigheten i USA er på rekordlave 3,6 prosent. Kjerneinflasjonen i juni kom inn på 2,0 prosent.Svake nøkkeltall Tirsdag ble det offentliggjort flere indikatorer som styrker bildet om en svakere amerikansk økonomi.Indeksen for konsumentenes forventninger i USA var 121,5 i juni. På forhånd var det ventet en indeks på 131,1, ifølge Direkt Makro.Indeksen er et mål på de spurte personenes nåværende situasjon og forventninger til sin privatøkonomiske situasjon de nærmeste seks månedene.Salget av nye eneboliger i USA var ned 7,8 prosent i mai på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 626.000 enheter.Det var på forhånd ventet at salget ville være opp 1,9 prosent på månedsbasis til en årlig takt på 680.000 enheter, ifølge Reuters-konsensus.Renter3-måneders Treasury Bill stiger 0,2 basispunkter til 2,118 prosent.2-årsrenten faller tilbake 0,5 basispunkter til 1,732 prosent.Investorene sender prisen på 5-åringen oppover, og renten faller 2,0 basispunkter til 1,728 prosent.10-åringen faller 3,0 basispunkter til 1,991 prosent.30-åringen yielder nå 2,526 prosent, ned 1,9 basispunkter.

federal reserve
jerome powell
renter
donald trump
Nyheter
Børs