Quantafuel vil bygge nye fabrikker med råvaregigant

Interessen er i ferd med å ta av for norske Quantafuel som nå vil bygge to nye fabrikker i Europa sammen med sin strategiske partner Vitol.

Concept of creative technology with businessman and tablet
Børs
Da norske Quantafuel hentet 150 millioner kroner tidligere i år til ferdigstillingen av sin første kommersielle fabrikk i Danmark, endte kursen helt nederst i det indikerte intervallet på 55-70 kroner.Siden da har interessen for selskapet som utvikler teknologi for å omdanne plast til drivstoff, tatt helt av. Både blant kunder og investorer.
Aksjen ble sist omsatt for 100 kroner i gråmarkedet, noe som nesten tilsvarer en dobling på kort tid. Det priser selskapet til rett under en milliard kroner.Nettoprovenyet på 6-8 millioner dollar, tilsvarende 52-72 millioner kroner, skal benyttes til å starte pre-engineering, juridiske prosesser og planleggingsarbeid av to store fabrikker, som sannsynligvis skal ligge i henholdsvis Belgia og Tyskland.Den første oljen fra selskapets første kommersielle fabrikk, Skive 1, i Danmark er ifølge tidligere meldinger ventet til inneværende måned.Selskapet er blant annet i dialog med stiftelsen Plastic Revolution Foundation, som ble etablert av Kjell Inge Røkkes REV Ocean, og skal ledes av tidligere FN-topp og miljøvernminister Erik Solheim.
Planlegger fabrikkerI innkallingen til selskapets generalforsamling som skal avholdes i Oslo mandag, avsløres det at styret ønsker å gjennomføre en rettet emisjon mot selskapets strategiske partner, råvaregiganten Vitol.Bakgrunnen for samarbeidet mellom Quantafuel og Vitol som ble inngått i april i fjor, var opprinnelig å etablere storskala produksjonskapasitet i en joint venture-struktur der Vitol har sin eksisterende infrastruktur.Som følge av endringer i europeisk lovgivning og implementeringen av RED 2 som åpner for resirkulerte hydrokarboner, samt den seneste tids økte miljøfokus som blant annet retter seg mot plastproblematikken, har selskapene besluttet å starte planleggingen av to store fabrikker for å beholde fordelen med å gå først inn i et nytt marked.Emisjonen vil delvis utføres gjennom konverteringen av et lån på 3 millioner dollar som Vitol stilte opp med i fjor, i tillegg til ny egenkapital.Først når denne er fullt operasjonell vil det bli tatt en endelig investeringsbeslutning når det gjelder de to nye fabrikkene.Snakker med RøkkeI slutten av mai kunne Quantafuel melde om et stort antall henvendelser fra selskaper innen olje, petrokjemi og resirkuleringssektoren i Europa og andre steder i verden, i kjølvannet av EUs nye bærekraftdirektiv som inkluderer resirkulerte hydrokarboner som en del av den fremtidige energimiksen. Stiftelsen starter arbeidet i Ghana der det skal investeres 40 milliarder kroner i et oljeprosjekt som skal drives av Røkkes Aker Energy. Det er foreløpig ikke inngått en avtalen.