Råder investorene til å øke eksponeringen asap

Antallet skip som forlater markedet for å få montert scrubbere, ventes å øke fremover. Meglerhus tror det kan bidra til å løfte skipsratene med 20-40 prosent.

Børs

I juni har råoljetankerne av typen VLCC - Very Large Crude Carriers - i snitt oppnådd rater på rundt 19.000 dollar pr. dag, mens de store tørrlastskipene av typen Capesize, har innkassert om lag 15.000 dollar pr. dag.Hadde det ikke vært for det faktum at en rekke skip har vært ute av tjeneste for å få ettermontert renseystemer for eksosgass, såkalte scrubbere, i forkant av IMO 2020, ville ratene vært betydelig lavere, ifølge Clarksons Platou Securities.Meglerhuset anslår at 0,9 prosent av verdens VLCC-er - Very Large Crude Carriers - og 0,3 prosent av den globale Capesize-flåten, var ute av tjeneste i juni.Det bidro til å løfte ratene med henholdsvis 3.000 dollar og 2.000 dollar hver en eneste dag, ifølge Clarksons.For containerskip med kapasitet til 8.250 standard containere har scrubbermontering sannsynligvis løftet ratene med 1-2.000 dollar, skriver meglerhuset.Spår kraftig ratehoppNå ventes det at antallet skip som forlater markedet for dette formålet, vil akselerere kraftig.Clarksons Platou Securities spår at i snitt 1,6 prosent av VLCC-ene, 1,2 prosent av Capesize-skipene og 1,4 prosent av containerskipene vil være ute av tjeneste.Alt annet like, anslår meglerhuset at det kan øke VLCC-dagratene fra 25.000 dollar til 35.000 dollar og Capesize-ratene fra 18.500 dollar til 23.000 dollar.Ratene for 6-12 måneders chaterterkontrakter for containerskip ventes å øke fra 27.000 dollar til 33.000 dollar pr. dag.Det tilsvarer ratehopp på 20-40 prosent fra dagens nivå.- Uavhengig av handelskrigen, forventer vi at flåtejusteringen som scrubberinstallasjoner representerer, bør fortsette å gi støtte til ratene de neste 12 månedene. Kombinert med en nybyggordrebok som er på en 20 års "low" (som vil lede til lav vekst i kapasiteten de neste to årene) og potensial for senket fart (som følge av de økende drivstoffprisene neste år), mener vi at tilbudssiden for shipping trolig er den beste vi har sett de siste 15-20 årene, skriver Clarksons-analytikerne.- Poenget er at vi forblir svært positive til shipping-aksjer, og tror at investorer vil dra nytte av å øke eksponeringen før ratene beveger seg ytterligere opp.

clarksons platou securities
rater
vlcc
capesize
containerskip
scrubber
imo 2020
Nyheter
Shipping
Børs