Råvareselskap nekter å bruke skip med scrubbere

Hudson Shipping Lines’ standpunkt er dårlig nytt for rederne som punger ut for scrubbere til flåten sin i forkant av IMO 2020.

I henhold til IMOs nye miljøreguleringer som trer i kraft 1. januar 2020, blir det forbudt å bruke drivstoff med et svovelinnhold på mer enn 0,5 prosent. For å møte disse kravene velger en rekke rederier – deriblant flere med tilknytning til Norge – å installere rensesystemer for eksosgass, såkalte scrubbere, om bord på skipene slik at de kan fortsette å brenne den antatt billigere høysvovelholdige bunkersoljen.Det er imidlertid ikke bare hos rederiene synet på scrubbere er delt.Enkelte havner har innført forbud mot bruk av scrubbere av frykt for at vaskevannet forurenser havet, og nå har også en stor befrakter inntatt et standpunkt som ikke er gode nyheter for scrubber-tilhengerne.Det amerikanske råvareselskapet Hudson Shipping Lines, som blant annet drifter en flåte på rundt 70 tørrlastskip, annonserte før helgen av de ikke vil leie inn skip som er utstyrt med scrubber for å møte IMO-kravene. Vil sette et eksempel- Vi har nye undersøkt bruken og driften av eksosgass-scrubbere og har konkludert med at de rett og slett overfører forurensingen fra luften til havet, sier selskapets konsernsjef Avi Eilon i en kommentar.Han mener også at fortsatt bruk av høysvovelholdig bunkersolje strider mot intensjonen til de nye kravene.«I stedet for å hyre skip som bruker havforurensende scrubbere, vil Hudson i stedet sette et eksempel for andre selskaper i den maritime industrien ved å utelukkende brenne drivstoff som er i henhold til IMO 2020-reguleringene», skriver selskapet.Eilon påpeker at Hudson dessuten ønsker å støtte og å være med i organisasjoner som promoterer bruken av lavsvovelholdig drivstoff, og oppmuntrer redere til å gå vekk det han omtaler som havforurensende scrubber-teknologi.Dropper scrubberDet Oslo-noterte tørrlastrederiet Belships har gått sin egen vei for å møte IMO 2020.I stedet for scrubbere, har rederiet valgt å hedge prisdifferansen mellom det lavsvovelholdige drivstoffet og det høysvovelholdige. Den sikrede eksponeringen er på 24.000 tonn bunkers for 2020, tilsvarende det årlige forbruket til fire skip. Den faste prisdifferansen er på 198 dollar pr. tonn.Rederiet mener flåten vil tilfredsstille de nye IMO-reguleringene innen januar 2020.«Hedgingen av bunkerspris-differansen reduserer nedsiderisikoen og representerer et effektivt alternativ til kostbare scrubber-installeringer, samtidig som både flåteutnyttelsen og fleksibiliteten til å justere posisjonen etter hvert som markedet utvikler seg, opprettholdes», poengterte rederiet da strategien ble annonsert.