Regionalt nettverk peker mot nye renteøkninger

Meglerhusenes eksperter la relativt liten vekt på at dagens inflasjonstall fra SSB overrasket kraftig på nedsiden. Desto mer vekt tror de Norges Bank vil legge på tilbakemeldingene fra deres regionale nettverk av bedrifter.Les også: En viktig grunn til at Norges Bank ikke vil vike- Styrker case for renteøkningSiste utgave av sentralbankens rapport «Regionalt nettverk», sluppet i formiddag, peker mot fortsatt god vekst i norsk økonomi.- Før dagens rapport hadde vi argumentert for at det generelle momentumet i økonomien holdt seg bedre oppe enn andre undersøkelser har indikert. Likevel kom rapporten inn sterkere enn ventet, mener Gonsholt Hov i Handelsbanken.Han mener dette understreker Norges Banks case for en renteøkning neste uke.- Isolert sett peker det også mot at den korte enden av rentebanen oppjusteres noe. Dog har andre argumenter - som dagens inflasjonstall - svekket seg. Men slik vi ser det, er Norges Bank på dette stadiet primært fokusert på vekstutsiktene - som er sterkere enn ventet. Vi venter en renteøkning nå i juni, og at Norges Bank også signaliserer enda en renteøkning i løpet av 2. halvår, skriver Gonsholt Hov.- Ingen tegn til svakhetSjefanalytiker Bruce i Nordea Markets ser ingen tegn til svakhet i norsk økonomi - heller det motsatte.- Veksten ser ut til å ta seg opp ytterligere. Særlig arbeidsmarkedet er på den sterke siden av Norges Banks prognoser. Norges Bank vil utvilsomt heve renten i juni, og innenlands er argumentene sterke for en høyere rentebane, skriver han i en oppdatering.Det store spørsmålet er hvor stor vekt sentralbanken legger på den internasjonale usikkerheten.- I mars la Norges Bank mindre vekt på usikkerheten internasjonalt, og mer vekt på innenlandske nyheter enn vi hadde ventet, fortsetter Bruce.


Les også