Remøy reduserer underskuddet

Remøy Group har solgt seismikkfartøyet «Geco Scorpio» som bidro til nytt underskudd i fjor. 

Børs

Intensjonsavtalen om å selge «Geco Scorpio» ble undertegnet i mai, fremgår det av konsernets ferske årsberetning for 2018.Avtalen har siden blitt endelig. Kjøperen er Sanco Shipping og skipet er nå døpt om til «Sanco Scorpio».Det 2000-bygde fartøyet lå i opplag siden det gikk av sin forrige kontrakt ved utgangen av 2017, men skal ifølge Sunnmørsposten nå være i ferd med å bli klart til nye oppdrag etter oppgraderinger ved Myklebust Verft.  Equinor-kontrakterRemøy Group består av fire virksomhetsområder; Management gjennom Remøy Shipping og RS Crewing, eiendom gjennom Fosnagard AS, offshore gjennom Nordsjøbas AS og Remship AS, samt Fam AS som leaser og driver kystvaktskipet «KV Magnus Lagabøtu», som er på kontrakt frem til 2024.Nordsjøbas AS leaser og driver de to plattform forsyningsskipene (PSV) «Rem Hrist»og «Rem Mist», mes Rem Ship, gjennom Remstadt AS, eier og driver PSV-en «Rem Eir». Alle disse tre PSV-ene fikk i desember i fjor forlengelser på tre år med Equinor.Rem Ship var dessuten eieren av «Geco Scorpio» som nå er solgt.Redusert underskuddKonsernets inntekter beløp seg til 199 millioner kroner i 2018, mot 261,1 millioner kroner og 324,4 millioner kroner  de to foregående årene.Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) endte på 82,4 millioner kroner, ned fra 136,4 millioner kroner året før, på bakgrunn av det som omtales som stabil og god drift.- Resultatet for 2018 er imidlertid preget av redusert aktivitet med «Geco Scorpio» i opplag og svakere dagrate for «Rem Eir», heter det i årsberetningen. Fasiten ble et underskudd på 14,1 millioner kroner. Året før endte underskuddet på 120,9 millioner kroner etter nedskrivninger av flåten på totalt 180 millioner kroner.- Ut i fra nåværende kunnskap, vurderes ytterligere nedskrivninger av fartøyverdiene ikke nødvendig, heter det.I 2018 ble det gjort en avtale med bankene som forventer å sikre konsernets finansiering til 2022.Eierne av Remøy Group er Joakim Remøy, Line Remøy og Helene Remøy gjennom W Holding AS.

shipping
offshorerederi
seismikk
remøy
remøy group
fosnavåg
remøy shipping
årsregnskap
nedskrivninger
equinor
psv
offshoremarkedet
Nyheter
Børs