Ringnes og Sundt selger i Stockholm

Kjøpte i går, selger i dag.

Det svenske eiendomsselskapet Pandox har inngått en avtale om salg av hotelleiendommen som huser Hotel Hasselbacken i Stockholm for 480 millioner svenske kroner, skriver selskapet på sine hjemmesider.Kjøper er et selskap i Pop House Sweden-konsernet, som har vært leietaker.Hotel Hassebacken har 113 rom, og transaksjonen skal etter planen fullføres 2. september 2019. Effekten av salget vil være positiv for EPRA NAV med rundt 100 millioner svenske kroner i 2. kvartal. EPRA NAV er netto verdi av eiendelene, økt med virkelig verdi for alle eiendommer i porteføljen og netto rentebærende gjeld.- Salget er gjort til en attraktiv pris tatt i betraktning hotellbygningens begrensede kommersielle utviklingspotensial med Pandox som eier, heter det.Salget skjer dagen etter at Pandox varslet kjøp av tre tyske hotelleiendommer for drøye milliarden (103 millioner euro).Christian Ringnes-eide Eiendomsspar og Sundt-arvingene Christian og Helene Sundt kontrollerer rundt 76 prosent av Pandox.


Les også