Scatec Solar inngår avtale med FMO

Den totale investeringen for prosjektet er estimert til 342 millioner kroner.

Scatec Solar har ifølge en melding inngått en avtale med FMO.Den nederlandske utviklingsbanken tar en egenkapitalandel på 40 prosent i Scatec Solars 32 MW Kamianka-prosjekt i Ukraina.Den totale investeringen for prosjektet estimeres til 35 millioner euro, tilsvarende 342 millioner kroner, og er finansiert med 70 prosent gjeldsfinansiering fra European Bank for Reconstruction and Development og FMO.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også