Scatec Solar starter bygging av anlegg

Har startet byggingen av 148-megawattprosjekt.

Scatec Solar har startet byggingen av 148-megawattprosjektet i Ukraina, ifølge en børsmelding. Prosjektet vil realiseres i samarbeid med PowerChina Guizhou Engineering, som vil bidra med byggefinansiering og EPC (engineering procurement and construction), mens Scatec Solar vil være egenkapitalinvestor og stå for blant annet EPC-management, samt drift og vedlikehold, heter det i meldingen. Finansieringsfasiliteten fra Power China dekker 65 prosent av prosjektets driftsinvesteringer på 124 millioner euro, eller om lag 1.212 millioner norske kroner.Scatec er ifølge meldingen i fremskredne samtaler for å sikre en langsiktig gjeldsfinansiering og en egenkapitalpartner for prosjektet. Begge deler ventes sluttført før anlegget settes i drift i første halvdel av 2020.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også